HolgyElet.com

nőkről nőknek - a tudatos nők magazinja

6 évesen biztosan iskolaérett a gyermekem?

6 evesen biztos iskolaerettEgy házaspár, ha gyermeket vállal, akkor a nevelése folyamán sok-sok nehéz kérdés vetődik fel, illetve gyakran alakulnak ki olyan helyzetek, amelyekben döntést kell hozni, ami sok esetben nagy felelősséget jelent a szülők részéről.

Az egyik ilyen sarokpontja a gyermek életének is, és a szülő nevelési munkájának is, amikor a gyermek közeledik a 6. életévéhez, ugyanis ekkor minden szülőnek fel kell tennie a kérdést, hogy vajon 6 évesen biztosan iskolaérett a gyermekem? Egy ilyen kérdés megalapozott megválaszolására a legtöbb szülő nem képes, hiszen nincsenek tisztában azzal, hogy melyek az iskolaérettség kritériumai. Természetesen minden szülőnek vannak tapasztalatai a gyermekével kapcsolatban, amelyek alapján úgy gondolja, hogy ő maga is felelősségteljes döntést tud hozni egy ilyen helyzetben. Sajnos gyakran lehet találkozni olyan esetekkel, amikor a gyermeket a szülők túl korán íratták be az iskolába, ahol a gyermeket, az iskolaérettség hiánya miatt, folyamatos kudarcok érik, illetve állandó konfliktusba kerül hol a közösséggel, hol önmagával. Mit válaszoljunk akkor a kérdésre: 6 évesen biztosan iskolaérett a gyermekem? A válasz összetettebb, mint gondolnánk, de próbáljuk meg röviden bemutatni azt a folyamatot, amely arra hivatott, hogy megválaszolja ezt a kérdést, és megalapozott döntést lehessen hozni vele kapcsolatban, amely elsősorban a gyermek érdekeit veszi figyelembe.


Mit mond ezzel kapcsolatban a köznevelési törvény? A törvény kimondja, hogy az a gyermeknek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik, és annak az évnek a szeptemberében, illetve az azt követő évben el kell kezdenie az általános iskolai tanulmányait. Láthatjuk tehát, hogy a 6. életév betöltésével válik tankötelessé a gyermek, de nem kötelező abban az évben be is íratni őt az iskolába, mert a betöltött életkor nem jelenti automatikusan azt is egyben, hogy a gyermek ténylegesen is iskolaérett. A törvény tehát bizonyos feltételek teljesülése esetén megengedi, hogy egy gyermek 7 évesen kezdje meg az iskolai tanulmányait. A tankötelezettségről, illetve arról, hogy iskolaérett-e a gyermek az óvoda vezetője dönt, illetve bizonyos esetekben szakértői bizottság. Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a szülő kérésére a gyermek 6 éves kora előtt is megkezdhesse iskolai tanulmányait. Az ezzel kapcsolatos kérvényt a Kormányhivatal bírálja el, és hoz döntést vele kapcsolatban.
Milyen feltételeknek is kell megfelelnie a gyermekünknek ahhoz, hogy iskolaérettnek nyilvánítsa az óvoda vezetője, illetve a bizottság? Fizikai- és pszichikai feltételeknek kell megfelelnie, amelyek nem teljesülése esetén a gyermek nem áll készen az iskolában rá váró feladatok megoldására, illetve, azok megvalósítására, az azoknak való megfelelésre. Egy ilyen helyzet minden szempontból visszavetné a gyermek fejlődését, ezért számára javasolt még egy évet óvodai ellátásban maradni. Melyek a fizikai alkalmasság jegyei? Elsőként kell megemlíteni a testi fejlettséget, amely ebben az esetben legalább 110 cm magasságot, és 18 kg testsúlyt takar, bár ezek nem teljesülése önmagában nem kizáró tényezők. A fizikai alkalmasság jele a maradandó fogak megjelenése, a bal- és jobb kéz dominancia kialakulása, a megfelelő fizikai erőnlét, amely a táska cipelése miatt lényeges, és végül az alap mozgáskultúra megjelenése.  
      
Melyek a pszichológiai feltételek?

  • Láthatóan várja a gyermek az iskolát, amely játékaiban, és beszédében is mindinkább teret kap (pl. ő a tanító néni, és a babái a tanulók)
  • Képes beilleszkedni a közösségbe, más gyermekekkel kapcsolatba lépni, és azt megtartani, azaz szociálisan érett
  • Kialakult az iskolai munkához szükséges kitartás, a feladatok végrehajtásában, rendelkezik a szükséges koncentrációs képességgel, érdeklődő.
  • Megfelelő beszéd,- írás,- és rajzkészség megléte.


Természetesen, ha a szülők úgy érzik, hogy nem elég érett a gyermekük az iskola elkezdéséhez, és meg vannak arról győződve, hogy a gyermekük egészséges fejlődéséhez, a tankötelesség egy évvel való eltolása nagymértékben hozzájárulna, akkor joguk van iskolaérettségi vizsgálatot kérni, illetve joguk van fellebbezni az ott meghozott döntés ellen. Vegyük nagyon komolyan ezt a döntésünket, mert a gyermekünk egész életére kihat annak hatása. Még egyszer kiemelnénk, hogy amennyiben ragaszkodunk a gyermekünk iskolai tanulmányainak elkezdéséhez, úgy, hogy a gyermekünk nincs felkészülve rá, akkor azt kockáztatjuk, hogy gyermekünknek sorozatos kudarcélményben lesz része, nem fog tudni beilleszkedni az osztályba, bezárkózhat, agresszívvá válhat, és még folytathatnák. Tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy olyan szülői döntés, amely hosszú évekre kihatással lesz nem csak a gyermekünk életére, hanem a miénkére is, hiszen nem mindegy hányszor kell bemenni az iskolába, mert baj van a gyermekkel, vagy hányszor kell elvinnünk ilyen-olyan fejlesztésre, pszichológushoz, terapeutához, stb. Magunknak is sok kellemetlenséget, nehézséget takarítunk meg egy megalapozott döntéssel. Figyeljünk oda a gyermekeinkre. Az esetek többségében az anyuka intézi az ilyen jellegű dolgokat, ezért elsősorban az anyukákhoz szólunk, nekik üzenünk.        

 

Tudta?

  1. Tudta, hogy a magyar nők 3% érzi csak magát vonzónak?
  2. Tudta, hogy a magyar nők 27%-a elégedett és 29%-uk érzi magabiztosnak magát?

 

 

Napi Mottónk

„A nő úgy ismeri a szeretett férfi arcát, mint ahogyan a tengerész ismeri a tengert.” (Honore de Balzac)

Női feltalálók

  1. Tudta, hogy az ablaktörlő ötlete, egy Mary Anderson nevű hölgy fejéből pattant ki Alabama és New York közt?
  2. Tudta, hogy a Monopoly társasjátékot egy bizonyos Elizabeth Magie találta ki?
  3. Tudta, hogy az igen kemény kevlárt egy elismert női kémikus, Stephanie Kwolek találta fel?

Hölgyélet.com - a tudatos Nők online magazinja